pro_alarm.jar
en sk
  • Tieto podmienky platia pre všetky hry, aplikácie, ostatné súbory a tak isto aj pre súčasti týchto aplikácií pre PC aj pre mobilné telefóny, ktoré sa dajú stiahnuť na týchto stránkach.
  • Autor aplikácií nie je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené používaním aplikácií alebo ich súčastí a ani za nevhodné používanie aplikácií. Pri aplikáciách, do ktorých je možné vložiť vlastné súbory alebo informácie nie je autor zodpovedný za ich obsah. Tiež nezodpovedá za dáta od iných autorov.
  • Tieto aplikácie sa môžu voľne šíriť, ale je zakázané akékoľvek šírenie za poplatok.
  • Aplikácie alebo súbory aplikácie je zakázané akokoľvek meniť.
  • Súbory, ktoré sú súčasťou aplikácie, je zakázané používať v iných programoch alebo šíriť samostatne.
  • Autor môže tieto podmienky kedykoľvek doplniť alebo upraviť.